Розробка містобудівної документації

ПГ «Гольдфарб» має у своєму розпорядженні кваліфікованих спеціалістів та необхідне ліцензоване забезпечення для виконання містобудівної документації відповідно до всіх вимог державних будівельних норм.

При розробці містобудівної документації ми забезпечуємо комплексний підхід, що дозволяє отримати якісний продукт при раціональному використанні вашого часу та коштів.

Послуга включає розробку:

  • детальних планів територій (ДПТ);
  • генеральних планів (ДП) окремих об’єктів будівництва: будівель, споруд будь-якого призначення, комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Архітектурне проектування

Архітектурне проектування – це процес створення документації для будівництва споруд та будівель будь-якого призначення.

Він являє собою розробку проектної документації (об’ємне проектування) у вигляді текстових та графічних матеріалів, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, інженерні, протипожежні, санітарно-гігієнічні, екологічні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва, дизайн інтер’єру та благоустрій.

Архітектурне проектування виконується за завданням на проектування Замовника відповідно до чинних нормативних документів, законів і стандартів, та включає наступні стадії:

  • Стадія «Передпроектні роботи» – визначення можливих параметрів об’єкту будівництва з виведенням максимальних техніко-економічних показників (ТЕП) на основі аналізу вихідних даних (правовстановлюючих документів, геодезичної зйомки та ін.), та містобудівних умов розміщення земельної ділянки при новому будівництві, або існуючого об’єкту проектування (будівлі або споруди) при реконструкції, переплануванні, капітальному ремонті;
  • Стадія «Ескізний Проект» – розробка графічних матеріалів у вигляді схеми генерального плану, поверхових планів та 3D візуалізації з наданням уточнених техніко-економічних показників (ТЕП);
  • Стадія «Проект» – розробка затвердженої стадії проектної документації, що включає всі необхідні розділи (генеральний план, архітектурно-планувальні рішення, конструктивні рішення, інженерні та інші) для проходження комплексної експертизи та отримання дозволу на початок будівельних робіт;
  • Стадія «Робочий Проект» – розробка затвердженої стадії проектної документації, що включає всі необхідні розділи (генеральний план, архітектурно-планувальні рішення, конструктивні рішення, інженерні та інші) для технічно нескладних об’єктів будівництва та об’єктів класу СС1. Ця стадія включає і робочі креслення, яких достатньо для виконання будівельно-монтажних робіт;
  • Стадія «Робоча документація» – розробка робочих креслень, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, з деталями, вузлами і специфікаціями матеріалів.

Фахівці ПГ «Гольдфарб» мають сертифікати відповідальних виконавців у сфері створення об’єктів архітектурного та інженерно-будівельного проектування будь-якої складності.

Супровід проектів будівництва під час проходження експертизи

  • Аналіз та підготовка проектної документації для подання документів на експертизу
  • Робота з експертними організаціями

Авторський нагляд

Це контроль авторів архітектурного проекту за дотриманням у процесі виконання будівельних робіт та вимог у створених робочих кресленнях, технічних характеристик та художніх задумів, наданих у затвердженій проектній документації..

Відповідальна за авторський нагляд особа, або представник групи авторського нагляду відвідує об’єкт згідно з попередньо узгодженим планом-графіком або за викликом Замовника.

Заводиться спеціальний журнал для авторського нагляду, у якому робляться всі позначки, прописуються зауваження та вносяться пропозиції представником групи авторського нагляду.

Підготовка документів для отримання містобудівних умов та обмежень для об’єктів будівництва

Підготовка документів та проектної документації для отримання дозволу на виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію завершених об’єктів будівництва

Давайте обговоримо ваш проект